Ανοικτές οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για μόνιμες θέσεις σε φορείς πρόνοιας

Ανοικτές οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), στην Προκήρυξη 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση τριάντα πέντε θέσεων τακτικού προσωπικού, στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.Οι ειδικότητες αυτής της εκπαιδευτικής βαθμίδας είναι οι ακόλουθες: ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης, ΥΕ…