Ξεκινούν οι αιτήσεις στον ΑΣΕΠ για θέσεις στην εκπαίδευση

Στις προκηρύξεις συμμετέχουν οι κάτοχοι 331 πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στον ΑΣΕΠ και την κατάθεση των δικαιολογητικών στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, απηύθυνε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού καθώς και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των προκηρύξεων με αριθμό 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ…