Νέα προκήρυξη για μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Υγείας

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ, που αφορά συνολικά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. Οι θέσεις αφορούν ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΥΡΩΡΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ.…

Ανοικτές οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για μόνιμες θέσεις σε φορείς πρόνοιας

Ανοικτές οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), στην Προκήρυξη 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση τριάντα πέντε θέσεων τακτικού προσωπικού, στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.Οι ειδικότητες αυτής της εκπαιδευτικής βαθμίδας είναι οι ακόλουθες: ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης, ΥΕ…