Δηλώσεις ενίσχυσης των αγροτών (ΟΣΔΕ 2022)

Από τις 14 Απριλίου 2022 είναι διαθέσιμη στο gov.gr η πλατφόρμα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2022. Με τον τρόπο αυτό συστηματοποιείται και επιταχύνεται η υποβολή, η συλλογή και η επεξεργασία των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Με τη νέα διαδικασία, ο αγρότης μπορεί πλέον να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά, είτε ο ίδιος, είτε…

Προσλήψεις πυροσβεστών μέσω πανελληνίου διαγωνισμού

Ο αριθμός προσληπτέων του διαγωνισμού, καθορίζεται στις πεντακόσιες (500) νέες επί θητεία οργανικές θέσεις και κατανέμονται ως εξής: Α. Πυροσβεστικό Τεχνικό Προσωπικό- 440 θέσεις και Β. Πυροσβεστικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δασολόγοι – Δασοπόνοι)- 60 θέσεις. Υποψήφιοι του διαγωνισμού που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στις δύο (2) ειδικότητες, επιλέγουν μόνο μια εξ αυτών.Οι υποψήφιοι ειδικότητας Πυροσβεστικού…