ΥΠΟΙΚ για Ταμείο: Ευρύτερος ο στόχος από τις κοντόφθαλμες ιδιωτικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ

Τι λένε κύκλοι του ΥΠΟΙΚ για την Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών

Στο ζήτημα των 99 χρόνων διάρκειας του νέου Ταμείου (Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών – ΕΔΗΣ), η δημιουργία του οποίου περιλαμβάνεται –μέσω τροπολογίας- στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στο Βουλή, αναφέρονται μεταξύ άλλων κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, περιγράφοντας ως στόχους της Εταιρείας τη διαχείριση και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με μακροπρόθεσμη προοπτική, στα πλαίσια ενιαίας στρατηγικής, με στόχο την ανάπτυξη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι, τα 99 έτη είναι συνήθης πρακτική για μεγάλους Οργανισμούς με μακροπρόθεσμους στόχους, ενώ σημειώνουν ότι ο λόγος για τον οποίο η διάρκεια της Εταιρείας είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια του δανείου είναι γιατί «ο στόχος της είναι ευρύτερος από τις κοντόφθαλμες ιδιωτικοποιήσεις, όπως γινόταν στην περίπτωση του ΤΑΙΠΕΔ».

Κατά τις ίδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών, «όσο πιο σύντομη είναι η διάρκεια ζωής της Εταιρείας, και άρα όσο πιο σύντομα είναι αναγκασμένη να αποδώσει μέρος των εσόδων της για την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση για επιδίωξη βραχυπρόθεσμων εσόδων (ιδιωτικοποιήσεις για άμεσες αποπληρωμές). Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να αποφύγουμε διευρύνοντας τον ορίζοντα λειτουργίας της Εταιρείας, ώστε τα έσοδα να προκύψουν από σωστή διαχείριση και όχι ιδιωτικοποιήσεις».

Οι ίδιες πηγές καταλογίζουν στην αντιπολίτευση ότι ενοχλείται γιατί, όπως σημειώνουν, «με ρητό τρόπο έχει γίνει σαφές στον νόμο (Άρθρο 190, παρ. 2α) ότι  “[…] η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (ο Υπουργός Οικονομικών) […]. Εγκρίνει, […] το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της […] που περιλαμβάνει τους όποιους στόχους αξιοποίησης ή ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας […]”».

Συνεπώς, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, «οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση προτείνεται από τα διοικητικά όργανα της Εταιρείας πρέπει να εγκριθεί από τον υπουργό», ενώ συμπληρώνουν ότι αυτό αφορά και τις ΔΕΚΟ που εντάσσονται στο Ταμείο (ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΟΑΚΑ). Οι ίδιες πηγές κάνουν επίσης λόγο για «αδιανόητη παραπληροφόρηση» σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες ΔΕΚΟ, σημειώνοντας ότι δεν έχουν ενταχθεί στην Εταιρεία για αποκρατικοποίηση.

 «Δεν περνάει όλη η περιουσία του ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο»

Συνεχίζοντας, οι ίδιοι κύκλοι του ΥΠΟΙΚ αναφέρουν ότι στην Εταιρεία δεν περνάει όλη η περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά ένα μέρος της, ακίνητα του υπουργείου Οικονομικών για τα οποία, πλέον, η ΕΤΑΔ θα έχει την αρμοδιότητα να κάνει διοικητικές αποβολές. «Στο άρθρο 188 ορίζονται οι άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας και στο παράρτημα «Δ» ορίζονται ποιες ΔΕΚΟ περνάνε σε αυτό για διαχείριση –επαναλαμβάνουμε ότι πουθενά στον νόμο δεν προβλέπεται πώληση των ΔΕΚΟ που μπαίνουν στο Ταμείο», συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

«Τεράστια η διαφορά της αξιοποίησης από την ιδιωτικοποίηση»

Οι ίδιοι κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών κάνουν λόγο για τεράστια διαφορά της αξιοποίησης από την ιδιωτικοποίηση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «μακροπρόθεσμη διαχείριση». Συμπληρώνουν επίσης ότι οι ιδιωτικοποιήσεις είναι μόνο ένα από τα πολλά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Εταιρεία και επαναλαμβάνουν ότι δεν μπορούν να αποφασιστούν χωρίς την έγκριση του υπουργού.

Κατά τους ίδιους πάντα κύκλους, το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας εγκρίνεται από τον μοναδικό μέτοχο, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, και περιλαμβάνει τις γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις που παρέχονται από τον υπουργό Οικονομικών. «Το μακροπρόθεσμο πλαίσιο εξασφαλίζει την αποφυγή “ξεπουλήματος”», συμπληρώνουν.

Τονίζουν παράλληλα ότι τα έσοδα αφενός συμβάλλουν στην απομείωση του χρέους, αφετέρου  διοχετεύονται σε επενδύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας, «σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα». Όπως λένε, «αυτό προβλέπεται ρητά στο Άρθρο 200 παρ.2 όπου αναφέρεται ότι: “Ποσά τα οποία, […], χρησιμοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους τύπους επενδύσεων:

  • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, και
  • Επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της”».

Διοίκηση της Εταιρείας – Εποπτικό Συμβούλιο – Διοικητικό Συμβούλιο

Οι ίδιοι κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών εξηγούν πως το οργανόγραμμα της Εταιρείας Δημόσιων Συμμετοχών έχει ως εξής:

  • Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, δηλαδή ο υπουργός Οικονομικών (άρθρο 190, παρ.2).
  • Η πλειοψηφία στο Εποπτικό Συμβούλιο (3/5) ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
  • Ο επικεφαλής (Πρόεδρος) του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχει επιπλέον αρμοδιότητες από τα υπόλοιπα μέλη. Δεν έχει διπλή ψήφο, και δεν έχει διαφορετικό σκοπό πέρα από την τήρηση του στόχου και της αποστολής της Εταιρείας.
  • Και για τα δύο μέλη των θεσμών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του υπουργού Οικονομικών με δικαίωμα βέτο (άρθρο 191 παρ. 2.β).

Τι κάνει το Εποπτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα πάντα με τους ίδιους κύκλους, το Εποπτικό Συμβούλιο εποπτεύει τη λειτουργία της Εταιρείας χωρίς να ασκεί τη διοίκησή της. Την Διοίκηση την ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου επιλέγονται από το Εποπτικό Συμβούλιο μέσα από μια διαφανή διαδικασία, διευκρινίζουν οι πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Συνεχίζοντας, παρατηρούν ότι ο υπουργός Οικονομικών συμμετέχει στην επιλογή του διευθύνοντος συμβούλου σύμφωνα (άρθρο 192 παρ. 1) «για να διασφαλίσει ότι το πρόσωπο που επιλέγεται έχει τα χαρακτηριστικά της μακροπρόθεσμης οπτικής για την Εταιρεία και τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε αυτή».

Βάσει των ίδιων πηγών, το Διοικητικό Συμβούλιο, το όργανο που διοικεί την Εταιρεία, υποχρεούται να συζητήσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ετήσια έκθεση που καταρτίζει (άρθρο 192, παρ. 2ιβ). Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχεται από την Γενική Συνέλευση, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 190).

Παράλληλα, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας εγκρίνεται από τον υπουργό Οικονομικών (άρθρο 190, παρ. 2α). Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει ρητή αναφορά στον νόμο ότι οι ΔΕΚΟ θα επιδιώκουν τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη των επιχειρήσεων (π.χ. καταναλωτές, εργαζόμενους).

«Το διοικητικό συμβούλιο δεν ορίζεται από την Κομισιόν»

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας δεν ορίζεται από την Κομισιόν. Τονίζουν επιπλέον ότι «η Εταιρεία είναι ελληνική, η διοίκησή της είναι ελληνική, εδρεύει στην Ελλάδα και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο».

«Δεν θα γίνουν απολύσεις εργαζομένων σε ΔΕΚΟ»

Οι ίδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών διαβεβαιώνουν ότι δεν θα γίνουν απολύσεις, ούτε και αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ που θα μπουν στο Εταιρεία. Αναφέρεται ρητά στον νόμο (άρθρο 197, παρ. 9), συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

«Από τις ιδιωτικοποιήσεις, 50% για το χρέος – 50% για την ανάπτυξη»

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι από τις ιδιωτικοποιήσεις θα πηγαίνει το 50% για το χρέος και το 50% για την ανάπτυξη. «Υποστηρίζουν ότι το Ταμείο θα επενδύει στα ίδια τα περιουσιακά του στοιχεία, από τα χρήματα που θα εισπράττει, προκειμένου να ανεβαίνει η αξία τους και μετά θα τα πουλά. Αποτελεί αυτό αναπτυξιακή πολιτική;», διερωτώνται οι ίδιες πηγές και συμπληρώνουν ότι οι όποιες επενδυτικές αποφάσεις της Εταιρείας και των Θυγατρικών λαμβάνονται σύμφωνα με την Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν εν συνεχεία ότι οι επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι μόνο η μία πλευρά των παρεχόμενων δυνατοτήτων. Όπως τονίζουν, «η άλλη σημαντική πλευρά, η οποία σκοπίμως αποσιωπάται, είναι οι επενδύσεις που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και αφορούν σημαντικούς τομείς από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής, οι οποίοι εγκρίνονται από τον μοναδικό μέτοχο». «Αλλά και οι επενδύσεις στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσκοπούν στην αύξηση της αξίας τους, όχι μόνο για να πουληθούν, αλλά και για την αύξηση των εσόδων από τη διαχείρισή τους και γενικότερα κάθε είδους αξιοποίηση», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

naftemporiki.gr

Leave Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *