Προσλήψεις πυροσβεστών μέσω πανελληνίου διαγωνισμού

Ο αριθμός προσληπτέων του διαγωνισμού, καθορίζεται στις πεντακόσιες (500) νέες επί θητεία οργανικές θέσεις και κατανέμονται ως εξής: Α. Πυροσβεστικό Τεχνικό Προσωπικό- 440 θέσεις και Β. Πυροσβεστικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δασολόγοι – Δασοπόνοι)- 60 θέσεις. Υποψήφιοι του διαγωνισμού που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στις δύο (2) ειδικότητες, επιλέγουν μόνο μια εξ αυτών.
Οι υποψήφιοι ειδικότητας Πυροσβεστικού Τεχνικού Προσωπικού, θα πρέπει ωστόσο να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο ) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1994 και μεταγενέστερα). Κατ’ εξαίρεση, για όσους υπάγονται στην ειδικότητα του Πυροσβεστικού Επιστημονικού Προσωπικού, καθώς και για τους Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης, το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό πρώτο (31ο ) έτος. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 και μεταγενέστερα).
Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού εκτυπώνουν από εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, τη συμπληρώνουν και υποχρεούνται να την υποβάλλουν μαζί με τα κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσης, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση, σε μία Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών και για θέση μόνο μιας ειδικότητας.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, υποβάλλουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους από Πέμπτη 24-03-2022 έως και την Τετάρτη 30-03-2022 και από 08:00 έως 20:00 (συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου).
Κατά τις ημέρες προσελεύσεως τους στις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις για τις ημέρες αυτές, σχετικά με τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19 και της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση η χρήση προβλεπόμενης προστατευτικής μάσκας προσώπου, την οποία προμηθεύονται οι ίδιοι οι υποψήφιοι, είναι υποχρεωτική.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία την ορθή συμπλήρωση της αιτήσεώς σας καθώς και τον έλεγχο των προς κατάθεση δικαιολογητικών σας . Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε απαντώντας στο τηλέφωνο 2414003012.

Leave Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *