Νέα προκύρηξη ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις

Γνωστοποιείται ότι εξεδόθη η, υπ’ αριθμόν 4Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 36/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022) αφορούσα στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Ανεξάρτητη Αρχή).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 13 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00, και λήγει στις 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία την ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αιτήσεώς σας. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε απαντώντας στο τηλέφωνο 2414003012.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Leave Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *