Νέα προκήρυξη για μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο

Γνωστοποιείται ότι εξεδόθη η, υπ’ αριθμόν 3Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 37/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022) αφορούσα στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων ογδόντα τριών (283) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ-πρώην ΑΔΙΠ-), στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠαΠελ), στο Πάντειον Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διαθέσιμες προς επιλογήν ειδικότητες: ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ, ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΤΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ(ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ(ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ(ΨΥΚΤΙΚΟΣ), ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ κλπ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 11 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 και λήγει στις 26 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία την ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αιτήσεώς σας. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε απαντώντας στο τηλέφωνο 2414003012.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου και μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και να πληρώσουν παράβολο τριών ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωσιν, δικαιολογητικά, τα αποδεικνύοντα, τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πρίν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, ύστερα από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Leave Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *